เตาสตีม TYLO Steam

9VA : SIZE:57*24.4*48.5cm    POWER:9KW/380V
12VA : SIZE:57*24.4*48.5cm    POWER:12KW/380V
24VA : SIZE:61.5*44.5*48.5cm   POWER:24KW/380V\

พร้อม ControlerVisitors: 207,816