เตาเซาว์น่า Sauna Amazon Tin

Power (kw)
3, 4.5, 6, 9

พร้อม controller
Visitors: 207,816