เตาสตีม Steamist (LT)

Power (kw)
4,6,9,15
พร้อม controller
Visitors: 207,814