เตาสตีม Steam Harvia

HGS60 : SIZE:52*19.6*41cm   POWER:6.0 Voltage:380v

HGS90 : SIZE:52*19.6*41cm   POWER:9.0 Voltage:380v

 


Visitors: 209,663