เตาสตีม KASTOR steam

KA-40 : SIZE:43*16*35cm     POWER:4.5KW/220V
KA-60 : SIZE:43*16*35cm     POWER:6KW/220V
KA-90 : SIZE:43*18*45cm     POWER:9KW/380V
KA-120 : SIZE:43*18*45cm     POWER:12KW/380VVisitors: 207,816